Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Polski Słownik Biograficzny zeszyt 174 (tom 42/3), Starczewski Marian - Starzyński Bolesław

Cena: 25.00 » Dodaj do koszyka

id: 1174

Polski Słownik Biograficzny zeszyt 174 (tom 42/3), Starczewski Marian - Starzyński Bolesław

Tytuł: Polski Słownik Biograficzny zeszyt 174 (tom 42/3), Starczewski Marian - Starzyński Bolesław

Podtytuł: Polski Slownik Biograficzny z.174 (tom XLII/3), Starczewski Marian - Starzyński Bolesław, PSB 174

Seria: zeszyty Polskiego Słownika Biograficznego

Rok wydania: 2004

ISBN: 83-88909-13-4   8388909134

Oprawa: miękka, szarozielona

Waga: 0.5

Opis: Inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego był historyk - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego - Władysław Konopczyński. W kolejnych latach z Polskim Słownikiem Biograficznym było związanych wiele innych postaci nauki, m.in. redaktorzy naczelni: prof. Kazimierz Lepszy, prof. Emanuel Rostworowski, prof. Henryk Markiewicz. Od 2003 roku Polski Słownik Biograficzny ma nowego Redaktora Naczelnego profesora dra hab. Andrzeja Romanowskiego. Dzięki Polskiemu Słownikowi Biograficznemu poznajemy biogramy i życiorysy nieżyjących już Polaków oraz cudzoziemców działających w Polsce. Biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym są uporządkowane alfabetycznie.

Zeszyt 174 zawiera biogramy:
Starczewski Stanisław h. Nałęcz (ok.1580-1643), biskup sufragan płocki;
Starczewski Wawrzyniec h. Nałęcz (ok.1580-1641), kanonik kaliski, krakowski i płocki;
Starczynowski Wawrzyniec (zm.ok.1568), rektor szkoły lubelskiej, rajca i burmistrz lubelski;
Starewicz Władysław (1882-1965), pionier filmu lalkowego;
Stark Jan (1896-1939), prawnik, działacz polityczny;
Stark Marceli (1908-1974), matematyk;
Starkel Józef (1807-1875), lekarz, działacz społeczny;
Starkel Juliusz (1840-1918), pisarz, dziennikarz, publicysta;
Starkel Romuald (1850-1888), pedagog, publicysta;
Starkiewicz Aleksander (1823-1883), ksiądz unicki, pedagog;
Starkiewicz Szczęsny (1881-1958), ksiądz, publicysta, poseł do Sejmu Ustawodawczego;
Starkiewicz Szymon (1877-1962), lekarz pediatra, pionier kompleksowej rehabilitacji dzieci;
w Polsce;
Starkiewicz Witold (1906-1978), lekarz okulista, oficer WP, profesor i rektor Pomorskiej;
Akademii Medycznej w Szczecinie;
Starkiewicz Władysław (1876-1958), lekarz internista, ordynator Szpitala Dzieciątka Jezus;
w Warszawie;
Starkiewiczowa Julia (1908-1978), lekarz, profesor pediatrii Pomorskiej Akademii Medycznej;
w Szczecinie;
Starkman Adolf (1871-1920), humorysta, satyryk, dramatopisarz, dziennikarz;
Starkman Józef (1847-1892), lekarz, popularyzator wiedzy medycznej;
Starkowiecki Piotr h. Łodzia (zm.po 1644), tłumacz jęz. tureckiego na dworze Władysława IV;
Starkowski Józef (1856-1932), lekarz weterynarii, tytularny generał brygady WP;
Starkowski Kazimierz (1895-1940), adwokat, tenisista, działacz sportowy;
Starkówna Irena (Stark), (1910-1993), aktorka;
Starmach Karol (1900-1988), botanik, hydrobiolog, ichtiolog, profesor Inst.Botaniki PAN i UJ;
Starnawska Maria (1897-1990), katolicka działaczka społeczna;
Starnigel (Sterngel) Wawrzyniec (ok.1571-1639), profesor Akademii Zamojskiej, dziekan infułat;
zamojski;
Starnigel (Sterngel) Zachariasz (ok.1582-1641), profesor Uniwersytetu Krakowskiego, teolog,;
grecysta;
Starołęski Wojciech (Olbracht) h. Tępa Podkowa (zm.1666), starosta piotrkowski, kasztelan;
żarnowski;
Staronka Andrzej Witold (1916-2000), chemik, metalurg, profesor AGH;
Staronka Leszek (1911-1945), chemik, popularyzator nauki;
Staronka Wilhelm (1883-1958), chemik, profesor AGH;
Starorypiński Karol (1797-1884), ziemianin, uczestnik powstania listopadowego, marszałek;
szlachty pow. latyczowskiego;
Starorypiński Niemierza h. Nałęcz (zm.po 1469) zaciężny królewski i Związku Pruskiego;
w wojnie trzynastoletniej;
Starorypiński Zygmunt (1820-1899), ziemianin, uczestnik powstania styczniowego,;
pamiętnikarz;
Starosolski Włodzimierz (1878-1942), adwokat, ukraiński działacz socjalistyczny, publicysta;
Starost Mirosław (1910-1961), krytyk literacki, filozof, publicysta;
Starosta (Starostka) Michał (XVI), wiceadmirał kaprów Zygmunta Augusta;
Starościak Jerzy (1914-1974), prawnik, specjalista w zakresie prawa administracyjnego,;
profesor UW, PAN, poseł na sejm;
Starowieyska Amelia (1869-1943), działaczka katolicka, dziennikarka;
Starowieyska Maria (1896-1951), pielęgniarka, działaczka, żołnierz AK;
Starowieyski Franciszek (1850-1924), ksiądz, dyplomata watykański, publicysta;
Starowieyski Jan Chrzciciel h. Biberstein (ok.1740-1806) burgrabia krakowski, starosta;
barwałdzki;
Starowieyski Stanisław Michał (1815-1895), ziemianin, członek Rady Państwa, poseł na Sejm;
Krajowy;
Starowieyski Stanisław Jan Stefan (1866-1926), ziemianin, polityk konserwatywny, członek;
Rady Państwa, poseł na Sejm Krajowy;
Starowolski Szymon (ok.1588-1656), pisarz, polihistor, kanonik krakowski;
Staroźrebski Wojciech h. Dołęga (ok.1517-1580), biskup chełmski, biskup przemyski;
Starożyk Jan (1845-1902) publicysta, warsawianista;
Starska Halina (właśc. Starkiewicz Helena) (1888-1957), aktorka, reżyser, dyrektor teatrów;
Starski Ludwik (1903-1984), dziennikarz, scenarzysta filmowy, autor piosenek;
Staruch Tymofij (1860-1923), rolnik, ukraiński działacz niepodległościowy;
Stary Henryk (1878-1925), mierniczy, burmistrz Tarnobrzega;
Starynkiewicz Sokrat (1820-1902), generał artylerii wojska rosyjskiego, prezydent Warszawy;
Starzec Adolf (1909-1997), działacz młodzieżowy i komunistyczny, pułkownik WP;
Starzec Feliks (1920-1974), działacz ludowy i młodzieżowy, dziennikarz, publicysta;
Starzechowski Jan h. Nieczuja (ok.1507-1567) kasztelan przemyski, wojewoda podolski;
Starzechowski Piotr h. Leliwa (ok.1474-1554), arcybiskup lwowski;
Starzechowski Stanisław h. Nieczuja (zm.1582), podkomorzy lwowski;
Starzechowski Wojciech h. Nieczuja (zm.1556), rotmistrz wojsk koronnych, kasztelan,;
wojewoda bełski;
Starzechowski Wojciech h. Nieczuja (zm. m.1582 a 1584), podkomorzy lwowski;
Starzeńska Katarzyna (1782-1862), dama znana w życiu towarzyskim Galicji, Paryża i Wiednia;
Starzeński Adam (1872-1956), ziemianin, działacz ruchu ochrony przyrody;
Starzeński Franciszek Michał h. Lis (1715-1779), benedyktyn, opat lubiński;
Starzeński Jacek (1756-1816), prowincjał dominikanów litewskich;
Starzeński Józef h. Lis (ok.1710-1785), kasztelan gnieźnieński;
Starzeński Kajetan (1747-1814), doktor teologii, prowincjał augustianów w Polsce;
Starzeński Kazimierz (1806 lub 1807-1877), ziemianin, austriacki pułkownik honorowy,;
regimentarz pułku "krakusów";
Starzeński Kazimierz Władysław (1816-1899), ziemianin, marszałek szlachty gub.;
augustowskiej, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego;
Starzeński Leopold Ludwik (1787-1860), ziemianin, członek Sejmu Stanowego;
Starzeński Leopold Eugeniusz (1835-1904), dramaturg, publicysta, myśliwy;
Starzeński Maciej h. Lis (1717-1787), starosta brański, sekretarz hetmana Jana Klemensa;
Branickiego;
Starzeński Melchior h. Lis (1722-ok.1788), jezuita, pedagog, pisarz, poeta;
Starzeński Michał Hieronim h. Lis (1757-1823), starosta brański, powstaniec kościuszkowski,;
pamiętnikarz;
Starzeński Michał (1802-1860), ziemianin, hodowca, działacz gospodarczy;
Starzeński Paweł (1901-1971), dyplomata, publicysta;
Starzeński Wiktor (1826-1882), ziemianin, marszałek szlachty gub. grodzieńskiej;
Starzewska Aniela (1881-1977), właścicielka wypożyczalni książek w Krakowie;
Starzewski Jan, pseud. Jan Star (1895-1973), dyplomata, publicysta, minister spraw;
zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie;
Starzewski Maciej (1891-1944), prawnik, profesor UJ, poseł na sejm;
Starzewski Michał (1801-1894), powstaniec listopadowy, kapitan Gwardii Narodowej;
w Tarnowie, założyciel szkoły szermierki w Krakowie;
Starzewski Rudolf (1870-1920), dziennikarz, krytyk teatralny, redaktor naczelny "Czasu";
Starzewski Szczęsny (ok.1787-1857), aktor, reżyser, dyrektor teatru, tłumacz;
Starzewski Tadeusz (1860-1931), notariusz, prezes Izby Notarialnej w Krakowie, kolekcjoner;
Starzewski Wojciech (1902-1962), lekarz, ginekolog, profesor Śląskiej Akademii Medycznej;
Starzycki Stanisław (1923-1991), genetyk, profesor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin;
w Radzikowie i SGGW w Warszawie;
Starzyk Jan (1904-1994), biolog, mikrobiolog, parazytolog, profesor Akademii Medycznej;
w Krakowie;
Starzyński Andrzej (1927-1979), radiotechnik, elektronik, pracownik naukowy Instytutu Badań;
Jądrowych;
Starzyński Antoni (1800-1846), powstaniec listopadowy, emigrant we Francji, wydawca;
Starzyński Bolesław (1834-1917), artysta-amator, bibliofil, kolekcjoner.


Skrót PSB wiążemy z: Polskim Słownikiem Biograficznym, Polskimi Składami Budowlanymi.

Kategoria: POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt