Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Polski Słownik Biograficzny zeszyt 192 (tom 47/1), Szaniawski Józef - Szatzsznajder Leon, PSB 192

Cena: 33.20 » Dodaj do koszyka

id: 1192

Polski Słownik Biograficzny zeszyt 192 (tom 47/1), Szaniawski Józef - Szatzsznajder Leon, PSB 192

Tytuł: Polski Słownik Biograficzny zeszyt 192 (tom 47/1), Szaniawski Józef - Szatzsznajder Leon, PSB 192

Podtytuł: Polski Slownik Biograficzny z. 192 (tom XLVII/1), Szaniawski Józef - Szatzsznajder Leon, PSB 192

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-88909-86-3  9788388909863

Format: A4

Stron: 160

Oprawa: miękka, kolor szarozielony

Waga: 0.43

Opis:

      Zeszyt otwiera, rozpoczęta już wcześniej, rodzina Szaniawskich. Zwracają w niej uwagę: Konstanty Felicjan (1668-1732), biskup kujawski i krakowski, jeden z najwybitniejszych polityków czasów Augusta II Mocnego, Józef Kalasanty (1764-1843), filozof, prawnik, polityk i cenzor, Klemens Junosza (1849-1898), pisarz doby pozytywizmu, oraz jego wnuk, również Klemens (1925-1990), logik, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Występują także w zeszycie trzy rodziny związane w różnych stuleciach z Krakowem. Są to: Szarfenbergowie (później Szarfenbergerowie, Ostrogórscy), XVI-wieczni drukarze, Szasterowie - XVIII-wieczni aptekarze, ławnicy i rajcowie, oraz Szarscy (pierwotnie Feintuchowie), kupcy z Szarej Kamienicy przy Rynku Głównym, z której to rodziny wywodzili się m.in. Henryk (1855-1921), wiceprezydent miasta, Kazimierz (1904-1960), zoolog, i Jacek (1921-1980), matematyk. Warta uwagi jest też polskoruska rodzina Szaszkiewiczów, a w niej Markian (1811-1843), współtwórca ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji. Polskich pisarzy reprezentuje w zeszycie Mikołaj Sęp Szarzyński (ok. 1550-1581), poeta przełomu renesansu i baroku, oraz Zygmunt Szatkowski (1896-1976), mąż Zofii Kossak-Szczuckiej i współautor tworzonych z nią książek, natomiast rzeźbiarzy - Alina Szapocznikow (1926-1973). Zeszyt dopełniają rozmaite postacie z różnych epok, wśród nich Mikołaj Szarlejski (zm. 1457), jeden z bohaterów wojny trzynastoletniej z Krzyżakami, oraz Jan Olrych Szaniecki (1783-1840), minister sprawiedliwości Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym, zwolennik zniesienia pańszczyzny.

(zaczerpnięto ze strony Redakcji PSB: www.psb.pan.krakow.pl)


Życiorysy zamieszczone w PSB 192:

Szaniawski Józef Kalasanty (1764-1843) - filozof, prawnik, cenzor
Szaniawski Józef Gabriel (1805-1879) - prawnik, archiwista
Szaniawski Klemens (1849-1898) - pisarz
Szaniawski Klemens Karol (1925-1990) - logik, działacz opozycji w PRL
Szaniawski Konstanty (1668-1732) - biskup kujawski i krakowski
Szaniawski Stanisław (ok. 1750-1822) - starosta małogoski, krajczy koronny
Szaniawski Włodzimierz (1887-1939) - inżynier mechaniki i lotnictwa
Szaniecki Jan Olrych (1783-1840) - prawnik, minister sprawiedliwości Rządu Narodowego
Szanior Franciszek (1853-1945) - ogrodnik
Szanior Tadeusz (1877-1969) - architekt
Szantroch Tadeusz (1888-1942) - poeta
Szantroch Zygmunt (1894-1940) - lekarz
Szantyr Antoni (1910-1973) - filolog klasyczny
Szantyr Ignacy (1869-1916) - weterynarz
Szantyr Jan (ok. 1770-1843) - architekt, geometra
Szantyr Stanisław (1764-1847) - jezuita, historyk Kościoła
Szańkowski Bolesław (1873-1953) - malarz
Szańkowski Teofil (1880-1945) - hodowca
Szapiel Antoni (1891-1944) - działacz białoruski, poseł na Sejm RP
Szapira Majer (1887-1933) - rabin, poseł na Sejm RP
Szapiro Bernard (1866-1942) - elektrotechnik, działacz socjalistyczny
Szapiro Jakub (1897-1941) - esperantysta
Szapiro Kalman (1889-1943) - cadyk
Szapiro Maria (1879-1936) - działaczka socjalistyczna
Szapocznikow Alina (1926-1973) - rzeźbiarka
Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961) - duchowny karaimski
Szaramowicz Gustaw (1835-1866) - powstaniec styczniowy, dowódca powstania zabajkalskiego
Szaraniewicz Izydor (1829-1901) - historyk, archeolog
Szarawski Jan Domarat (zm. 1505/6) - kasztelan kamieniecki
Szarecki Bolesław (1874-1960) - lekarz, generał WP
Szarecki Jerzy (1910-1934) - pisarz
Szarejko Roman (1900-1990) - inżynier mechanik
Szarejko Wacław (1902-1980) - inżynier budownictwa
Szarek Maciej (1826-1905) - poeta, działacz ludowy
Szarfenberg Bartłomiej (zm. 1569) - kupiec i księgarz krakowski
Szarfenberg Hieronim (ok. 1531-1555) - drukarz i księgarz krakowski
Szarfenberg Jakub (zm. 1576) - kupiec krakowski
Szarfenberg Jan (1550-1586) - drukarz wrocławski
Szarfenberg Kryspin (ok. 1513-1576) - księgarz i drukarz wrocławski
Szarfenberg Maciej (zm. 1547) - drukarz krakowski
Szarfenberg Marek (zm. 1545) - księgarz krakowski
Szarfenberger Jan (ok. 1550-1625) - drukarz krakowski
Szarfenberger Mikołaj (ok. 1519-1606) - kupiec i drukarz krakowski
Szarfenberger Stanisław (po 1519-1584) - drukarz i księgarz krakowski
Szarfenberger Walenty (zm. 1584) - papiernik, kupiec krakowski
Szarfenberger Ostrogórski Marek (1569-1617) - kupiec, syndyk i ławnik lwowski
Szarkowski August (1902-1934) - działacz mazurski, redaktor czasopism
Szarlejski Mikołaj (zm. 1457) - kasztelan inowrocławski, wojewoda brzeski
Szarlitt Bernard (1877-1946) - krytyk muzyczny, publicysta, tłumacz
Szarłowski Alojzy (1845-1911) - powstaniec styczniowy, historyk
Szaro Henryk (1900-1942) - reżyser teatralny i filmowy
Szarota Elida (1904-1994) - germanistka, romanistka
Szarota Marceli (1876-1951) - historyk, dyplomata, publicysta
Szarska Jadwiga Christofora (1905-1983) - urszulanka, botanik
Szarski Henryk (1855-1921) - kupiec, wiceprezydent Krakowa
Szarski Jacek (1921-1980) - matematyk
Szarski Kazimierz (1904-1960) - zoolog
Szarski Marcin (1868-1941) - ekonomista, senator RP
Szarski Stanisław (1826-1898) - kupiec, radny miasta Krakowa
Szarzyński Dymitr (1875-1963) - prawnik, wydawca, bankowiec
Szarzyński Stanisław (2 poł. XVII w.) - zakonnik, kompozytor
Szarzyński Sęp Mikołaj (ok. 1550-1581) - poeta
Szaster Antoni (1759-1837) - doktor medycyny
Szaster Jan (1746-1793) - aptekarz, doktor medycyny, ławnik krakowski
Szaster Michał (1691-1779) - aptekarz, ławnik i rajca krakowski
Szaster Piotr (1723-1791) - aptekarz, ławnik i rajca krakowski
Szaster Wincenty (1758-1816) - doktor medycyny
Szaszkiewicz Antoni (1812?-1880) - poeta ukraińsko-polski, powstaniec listopadowy
Szaszkiewicz Feliks Florian(1755?-1812) - bazylianin
Szaszkiewicz Grzegorz (1809-1888) - ksiądz greckokatolicki, poseł do sejmu w Wiedniu i Lwowie
Szaszkiewicz Jerzy (1926-1992) - jezuita, filozof
Szaszkiewicz Markian (1811-1843) - pisarz, współtwórca ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji
Szaszkiewicz Włodzimierz (1839-1885) - prawnik, pisarz ukraiński
Szateński Antoni (1803-1876) - prawnik
Szatkowski Jan Aleksander (1826-1900) - uczestnik Wiosny Ludów i powstania styczniowego
Szatkowski Zygmunt (1896-1976) - major WP, pisarz
Szatowski Jan (1907-1988) - oficer WP, AK i WiN
Szatzsznajder Leon (1881-1972) - rzeźbiarz, medalier, malarz

Kategoria: POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt