Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, tom V: t-ż (wraz z indeksem)

Cena: 69.00 » Produkt na zamówienie

id: 4605

Autor: red. Marian Kucała

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, tom V: t-ż (wraz z indeksem)

Tytuł: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, tom V: t-ż (wraz z indeksem)

Podtytuł: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego pod redakcją Mariana Kucały. Tom 5: T-Ż, Kraków 2012

Rok wydania: 2012

Format: A4

Stron: 928

Waga: 1.5

Opis: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego to trzeci już, po Słowniku języka Adama Mickiewicza oraz Słowniku języka Jana Chryzostoma Paska, ukończony słownik polskiego wieszcza. Znajdziemy w nim 8807 artykułów hasłowych w układzie alfabetycznym. Zawiera całe słownictwo użyte przez Jana Kochanowskiego w polskich utworach. Obok apellatywów słownik uwzględnia także nazwy własne. Do piątego tomu został dołączony indeks a tergo.
Oddzielono część opisową od części dokumentacyjnej. Strukturę artykułu hasłowego uzależniono od tego, czy przedmiotem opisu jest leksem autosemantyczny czy synsemantyczny. Obejmuje ona wyraz hasłowy, opis i dokumentację tekstową. Opisy, w zależności od swoistości danego hasła oraz liczby poświadczeń danego wyrazu w tekstach J. Kochanowskiego, są objętościowo zróżnicowane ? od jednego wiersza do paru stron. Po wyrazie hasłowym podawane są znaczenia tego leksemu (lub jego funkcje), po każdym z nich są numery odsyłające do dokumentacji tekstowej. W dalszej części opisu zostały umieszczone połączenia wyrazowe i znaczenia kontekstowe, przysłowia, porównania, szeregi, przeciwstawienia, rekcja, szyk, rzadkie formy fleksyjne, pozycje rymowe oraz informacja o tym, czy dany wyraz występuje w prozie. Dokumentacja tekstowa zamieszczona w artykule hasłowym zawiera wszystkie wystąpienia wyrazu hasłowego w twórczości poety. Cytaty w części przykładowej są podawane w stałym porządku źródeł i numerowane ? tak więc numer ostatniego cytatu wskazuje równocześnie liczbę wystąpień danego wyrazu hasłowego w tekstach J. Kochanowskiego.
Główną zaletą słownika jest to, że pokazuje, jak i jakim słownictwem posługiwał się pierwszy wielki polski poeta. Na podkreślenie zasługuje również, że słownik ten zawiera wyczerpującą dokumentację tekstową każdego wyrazu użytego przez J. Kochanowskiego. Taki zbiór danych może zostać szeroko wykorzystany przez badaczy zainteresowanych historią polskiego języka poetyckiego czy śledzeniem zmian w swoistym dla literackiej polszczyzny językowym obrazie świata.
Autorzy artykułów hasłowych: Joanna Birczyńska-Duska, Zofia Bukowiec, Krystyna Data, Dorota Janeczko, Krystyna Kajtoch, Urszula Poprawska, Bożena Sieradzka-Baziur

Kategoria: SŁOWNIKI

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt