Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832

Cena: 79.60 » Dodaj do koszyka

id: 6999

Autor: Daniel Beauvois

Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832

Tytuł: Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832

Podtytuł: Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-229-3085-4 9788322930854

Stron: 853

Waga: 1

Opis:

      Praca Daniela Beauvois to obszerna monografia Wilna - miasta stanowiącego ostoję polskiej kultury pod zaborem rosyjskim. Zrywając z romantycznym mitem Wilna, autor koncentruje się na przedstawieniu stanu szkolnictwa wileńskiego w latach 1803-1832 od struktury systemu edukacyjnego poprzez zagadnienia społeczno-polityczne (postawy kuratorów guberni zachodnich wobec szkół wileńskich, struktura kadry wykładowczej, analiza warunków panujących w szkołach, etc.) i wreszcie kwestie kulturalne. Książka stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy o sytuacji w jakiej znaleźli się Polacy pod zaborem rosyjskim. Napisana przystępnym i niezwykle barwnym językiem z pewnością zainteresuje każdego, kto chciałby ujrzeć XIX-wieczne Wilno z nieco innej perspektywy.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część pierwsza. Uniwersytet Wileński

Rozdział I: Między Petersburgiem a Wilnem. Opiekunowie Uniwersytetu
Wilno: miasto, tradycja
Pięciu rosyjskich ministrów
Rola kuratorów
Rektorzy - rzecznicy czy wykonawcy?

Rozdział II: Ciało profesorskie
1. Skład ciała nauczycielskiego
Rekrutacja
Stabilność zatrudnienia
Geograficzne i społeczne pochodzenie profesorów
Wiek profesorów
Sytuacja rodzinna profesorów
2. Sytuacja materialna. Niezależność czy integracja?
Pobory i pensje
Beneficja kościelne Uniwersytetu
Korzyści i zaszczyty
3. Życie zbiorowe kadry nauczającej
Idealna fasada
Wewnętrzne pęknięcia

Rozdział III: Rola Uniwersytetu w dziedzinie intelektualnej
1. Zewnętrzna działalność kulturalna
Cenzura
Drukarnie
Księgarnie
Gazety
2. Nauka i nauczanie
Podzielona wiedza, izolowani uczeni
Warunki działalności pedagogicznej
Wydział medyczny
Wydział fizyczno-matematyczny
Wydział nauk moralnych i politycznych
Wydział literatury i sztuk pięknych

Rozdział IV: Studenci
Wizerunek rzeszy studenckiej
Drogi kariery zawodowej
Położenie materialne wolnych studentów
Wartość wiedzy jako drogi awansu
Ugrupowania młodzieży
Dyscyplina i represje
Część druga. Szkoły średnie i podstawowe

Rozdział V: Aparat administracyjny szkolnictwa
Uwagi wstępne
Wyższa administracja rosyjska
Rola kuratorów
Rola Uniwersytetu
Dyrektorzy
Wizytatorzy
Dozorcy honorowi

Rozdział VI: Ustrój ekonomiczny i infrastruktura szkół
1. Sposób finansowania a społeczeństwo
Fundusz edukacyjny
Komisje sądowo-edukacyjne
Donacje wołyńskie
Skutki wojny
Sprawa izb dozorczych
Likwidacja funduszu edukacyjnego
2. Infrastruktura materialna
Mapa szkolna
Sytuacja lokalowa szkół

Rozdział VII: Siły odśrodkowe
1. Szkoły zakonne
Czy istnieje ?inteligencja klerykalna??
Pomniejsze zakony nauczające
Jezuici
Pijarzy
Bazylianie
2. Religia a hegemonia
Rywalizacja polsko-rosyjska w guberniach południowych
Problemy dominacji kulturalnej na Białorusi
Szkoły protestanckie
3. ?Schizma? krzemieniecka

Rozdział VIII: Nauczyciele i uczniowie
1. Nauczyciele
Liczebność kadry nauczycielskiej
Pochodzenie społeczne nauczycieli
Pochodzenie geograficzne
Wiek profesorów
Poziom kwalifikacji
Rekrutacja
Położenie materialne
Status społeczny nauczycieli
Spójność grupowa
2. Uczniowie
Stany liczebne uczniów
Ludność a szkolnictwo
Segregacja społeczna
Społeczeństwo a nauka szkolna
Warunki bytowe uczniów
a) Sytuacja ?paniczów?
b) Szlachta korzystająca z pomocy
c) Codzienne życie przeciętnego ucznia
Życie grupowe a dyscyplina
a) Dozorcy domowi
b) Formy życia zbiorowego
Przymus i represja

Rozdział IX: Nauczanie w szkołach średnich
Podręczniki szkolne
Wyposażenie pedagogiczne
a) Biblioteki
b) Inne kolekcje
Jednolitość programów
Cel nauczania
Ewolucja nauczania
a) Religia
b) Przedmioty humanistyczne i język polski
c) Historia i geografia
d) Prawo
e) Nauki ścisłe i doświadczalne
f) Języki
g) Przedmioty dodatkowe
Rozdział X. Szkoły parafialne
W poszukiwantiu organizacji
Szczodrobliwi fundatorzy
Nauczyciele
Cel szkolnictwa elementarnego

Epilog
Zakończenie
Postscriptum
Bibliografia
Summary
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw geograficznych
Spis map
Spis tabel
Spis rycin
Spis ilustracji
Ilustracje

Kategoria: POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt