Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Idea zjednoczenia Królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim

Cena: 45.00 » Dodaj do koszyka

id: 72201

Autor: Wojciech Drelicharz

Idea zjednoczenia Królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim

Tytuł: Idea zjednoczenia Królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim

Podtytuł: Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, tom I: Idea zjednoczenia Królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-61033-54-7  9788361033547

Format: B5

Stron: 528 (w ty ilistracje na pap. kredowym)

Oprawa: twarda

Waga: 1

Opis:

Książka Wojciecha Drelicharza jest poświęcona genezie, kształtowaniu się i funkcjonowaniu idei odrodzenia i zjednoczenia Królestwa Polskiego w dziejopisarstwie średniowiecznym od czasów monarchii pierwszych Piastów aż do początku XVI w. Autor analizuje podania o koronacjach królewskich, tytulaturę władców polskich oraz wiadomości o charakterze państwa jako regnum i jego zakresie terytorialnym w zabytkach historiograficznych: kronikach, żywotach świętych, rocznikach. Funkcjonowanie treści ideowych zawartych w tekstach pisanych zostało ukazane w szerokim kontekście źródeł stanowiących przedmiot zainteresowania innych dyscyplin historycznych ? pieczęci, monet, herbów, nagrobków książęcych i tekstów liturgicznych. Szczególnie wiele uwagi poświęcono relacjom między ideą zjednoczenia królestwa a dziejami kultu św. Wojciecha i św. Stanisława. Spojrzenie na omawiane wątki z perspektywy źródłoznawczej oraz ukazanie ich społecznego obiegu pozwoliło Autorowi na sformułowanie wielu ciekawych i szczegółowych ustaleń, ukazujących bogate tło ideowe towarzyszące pojęciom i zabiegom politycznym zmierzającym do odrodzenia, zjednoczenia i poszerzenia granic regnum Poloniae.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1: Idea korony, idea jedności ? dziejopisarstwo polskie wczesnego średniowiecza jako fundament dla powstania idei odrodzenia i zjednoczenia regnum Poloniae
1.1 Annales regni Polonorum deperditi
1.2 Liber de passione martiris oraz Kronika Galla Anonima
1.3 Kronika mistrza Wincentego

Rozdział 2: Ukształtowanie się idei zjednoczenia Królestwa Polskiego i jej funkcjonowanie w okresie rozbicia dzielnicowego
2.1 Legenda Hartviciana i Kronika węgiersko-polska
2.2 Vita minor sancti Stanislai
2.3 Znak pielgrzymi ze św. Stanisławem
2.4 Vita maior sancti Stanislai
2.5 Kronika polska
2.6 Miracula sancti Adalberti

Rozdział 3: Idea zjednoczenia w czasach kształtowania się odrodzonego Królestwa Polskiego
3.1 Królewska pieczęć Przemysła II
3.2 Kronika Dzierzwy
3.3 Żywot Tradunt św. Stanisława
3.4 Annales Polonorum deperditi i wielkie roczniki kompilowane
3.5 Kronika wielkopolska

Rozdział 4: Idea zjednoczenia w czasach Polski Jagiellonów
4.1 Komentarz Jana z Dąbrówki
4.2 V Katalog biskupów krakowskich
4.3 Rocznik Sędziwoja oraz Rocznik mazowiecki Sędziwoja z Czechla
4.4 Katalog biskupów krakowskich Jana Długosza
4.5 Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae Jana Długosza
4.6 Vita sanctissimi Stanislai Jana Długosza
4.7 Chronica Polonorum Macieja z Miechowa

Zakończenie

Summary
Wykaz skrótów
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw miejscowych

Kategoria: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt