Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Dzieje konserwacji ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie [BK157]

Cena: 31.50 » Dodaj do koszyka

id: 72307

Autor: Łukasz Walczy

Dzieje konserwacji ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie [BK157]

Tytuł: Dzieje konserwacji ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie [BK157]

Podtytuł: Biblioteka Krakowska nr 157. Dzieje konserwacji ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie [bk 157] [157/BK/157]

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-89131-69-0  9788389131690

Oprawa: twarda

Waga: 0.4

Opis:


W serii BIBLIOTEKI KRAKOWSKIEJ dotychczas ukazały się następujące pozycje:

BK nr 1. A. Chmiel, Marcin Oracewicz, mieszczanin krakowski (1897)

BK nr 2. K. Bąkowski, Dom Długosza (1897)

BK nr 3. K. Bąkowski, O wartości zabytków świeckiego budownictwa Krakowa (1897)

BK nr 4. J. Muczkowski, Skałka (1897)

BK nr 5. W. Luszczkiewicz, Kościół Bożego Ciała. jego dzieje i zabytki (1898)

BK nr 6. K. Bąkowski, Historia Krakowa w zarysie (1898)

BK nr 7. W. Eliasz-Radzikowski, Konik zwierzyniecki (1898)

BK nr 8. W. Luszczkiewicz, Kościół Św. Katarzyny z klasztorem 00. Augustianów (1898)

BK nr 9. A. Stemschuss, Dom Jana Matejki (1898)

BK nr 10. W. Łuszczkiewicz, Wieś Mogiła przy Krakowie. jej klasztor cysterski. kościółek farny i kopiec Wandy (1899)

BK nr 11. W. Łuszczkiewicz, Sukiennice krakowskie. Dzieje gmachu i jego obecnej przebudowy (1899)

BK nr 12. T. Krzyżanowski, Wspomnienia mieszczanina krakowskiego z lat 1768-1807, wyd. W. Prokesch (1900)

BK nr 13. A. Karbowiak, Obiady profesorów Uniw. Jagiellońskiego w XY! i XY!I wieku (1900)

BK nr 14. A. Karbowiak, Rozproszenie młodzieży szkolnej krakowskiej w rolcu 1594 (1900)

BK nr 15. J. Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XY! wieku (1900)

BK nr 16. K. Bąkowski, Dzieje Wszechnicy Krakowskiej od r. 1364 do 1400 i Qd r. 1400 do 1900 (1900)

BK nr 17. K. Bąkowski, Kościół akademicki Św. Anny (1900)

BK nr 18. S. Tomkowicz, Tyniec (1900)

BK nr 19. J. Muczkowski, Kościół Św. Franciszka w Krakowie (1901)

BK nr 20. K. Sosnowski, Poezja krakowska z czasów Wolnego Miasta (ze szczególnym uwzględnieniem Edmunda Wasilewskiego) 1815-1846 (1901)

BK nr 21. J. Ptaśnik, Obrazki z przeszłości Krakowa. seria I (1902)

BK nr 22. K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie (1903)

BK nr 23. J.Ptaśnik, Obrazki z przeszłości Krakowa. seria II (1903)

BK nr 24. J. Krupski, Szopka krakowska (1904)

BK nr 25. K. Bąkowski, Kościół Św. Krzyża w Krakowie (1904)

BK nr 26. S. Tomkowicz, Bielany (1904)

BK nr 27. K. Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848. cz. I: od r. 1796 do 1815 (1905)

BK nr 28. S. Tomkowicz, Galeria portretów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru 00. Franciszkanów w Krakowie (1905)

BK nr 29. Z. Hendel i F. Kapera, Kościół Św. Idziego w Krakowie (1905)

BK nr 30. K. Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848. część II: od 1816 do 1831 (1906)

BK nr 31. W. Kopff, Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, wyd. S. Estreicher (1906)

BK nr 32. E. Kubalski, Z dziejów krakowskiej muzyki (czasy Rzeczypospolitej Krakowskiej) (1906)

BK nr 33. S. Tomkowicz, Raciborowice(1906)

BK nr 34. M. Nałęcz, Dobrowolski Kościół i klasztor Św. Agnieszki w Krakowie (1906)

BK nr 35. E. Muller, Żydzi w Krakowie w drugiej połowie stulecia (1906)

BK nr 36. S. Tomkowicz, Wewnętrzne urządzenie zamku krakowskiego ijego losy (1907)

BK nr 37. K. Bąkowski, Teatr krakowski 1780-1815 (1907)

BK nr 38. J. Gollenhofer, Rewolucja krakowska 1848 roku (1908)

BK nr 39. L. Sikora, Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie 1655-1657 (1908)

BK nr 40-41. Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. S. Estreicher (1909)

BK nr 42. K. Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848. część III: od r. 1832 do 1848 (1909)

BK nr 43. W. Mączyński, Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie w czasie konfederacji barskiej, wyd. W. Konopczyński (1911)

BK nr 44. T. Kupczyński, Kraków w powstaniu kościuszkowskim (1912)

BK nr 45. S. Stetkiewicz, Rzeczpospolita Krakowska w dobie powstania listopadowego (1912)

BK nr 46. K. Bąkowski, Kościół N. P. Marii w Krakowie; A. Szyszko-Bohusz, Architektura kościoła N. P. Marii w Krakowie (1913)

BK nr 47. W. Namysłowski, Poczta Wolnego Miasta Krakowa (1913)

BK nr 48. W. Namysłowski, Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1845 (1913)

BK nr 49. T. Gutkowski, Cenzura w Wolnym Mieście Krakowie 1832-1846 (1914)

BK nr 50-51. W. Tokarz, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. I-II (1914)

BK nr 52. W. K. Stattler, Pamiętnik, wyd. M. Szukiewicz (1916)

BK nr 53. W. Prokesch, Z dziejów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1917)

BK nr 54. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Floriańska, część I (1917)

BK nr 55. J. Lachs, Dawne łaziebnictwo krakowskie (1919)

BK nr 56. A. Chmiel, Barwa i chorągiew polska (1919)

BK nr 57-58. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Floriańska. część II (1920)

BK nr 59-60. L. Wachholz, Szpitale krakowskie 1220-1920. cz. I-II (1921-1924)

BK nr 61-62. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Św. Jana. część I-II (1924)

BK nr 63-64. S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci (1926)

BK nr 65. S. Kawecki, Opis miasta Krakowa w obrębie okopów w r. 1836, wyd. A. Chmiel (1927)

BK nr 66. K. Lepszy, Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana 1587 (1929)

BK nr 67. W. Szumowski, Krakowska szkoła lekarska po reformach Kołłątaja (1929)

BK nr 68. J. Krasicka, Kraków i ziemia krakowska wobec konfederacji barskiej (1929)

BK nr 69. S. Małachowski-Łempicki, Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822 (1929)

BK nr 70. Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595, wyd. H. Barycz (1930)

BK nr 71. K. Pieradzka, Garbary, przedmieście Krakowa (1363-1587) (1931)

BK nr 72. Kraków w XIX w., t. I (1932)

BK nr 73. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Sławkowska, część I (1932)

BK nr 74. J. Dzikówna, Kleparz do 1528 roku (1932)

BK nr 75. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Sławkowska, część II (1932)

BK nr 76. Kraków w XIX w., t. II (1932)

BK nr 77. A. Górny i K. Piwarski, Kraków w czasie drugiego najazdu Szwedów na Polskę (1702-1709) (1932)

BK nr 78. S. Tomkowicz, Pałac biskupi w Krakowie (1933)

BK nr 79. K. Rosenbaiger, Dzieje kościoła OO. Franciszkanów w wiekach średnich (1933)

BK nr 80. H. Barycz, Szkice z dziejów Uniwenytetu Jagiellońskiego (1933)

BK nr 81. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Grodzka. część I (1934)

BK nr 82. M. Patkaniowski, Krakowska rada miejska w wiekach średnich (1934)

BK nr 83. H. Jasieńska, Dawna kamienica kralcowska.jej układ i wnętrze (1934)

BK nr 84. M. Skorzepianka, Feliks Oraczewski. rektor krakowskiej Szkoły Głównej (1935)

BK nr 85. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Grodzka, część II (1935)

BK nr 86. J. Muczkowski, Krwawy burmistrz. Kartka z dziejów mieszczaństwa krakowskiego w XVI wieku (1935)

BK nr 87. K. Pieradzka, Handel Krakowa z Węgrami w XVI wieku (1935)

BK nr 88. K. Bąkowski, Kraków przed lokacją z roku 1257 (1935)

BK nr 89. M. Sągajłłówna, Aleksander Kotsis (1836-1877) (1936)

BK nr 90-91. M. Estreicherówna, Życie towarzyskie i obyczajowe Kjakowa w latach 1848-1863.

BK nr 92. Z. Bocheński, Krakowski cech mieczników (1937)

BK nr 93. A. Bochnak i K. Pieradzka, Czterdziestolecie działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1897-1937 (1937)

BK nr 94. Studia nad przedmieściami Krakowa (1938)

BK nr 9S. M. Niwiński, Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich (1938)

BK nr 96. K. Kantak, J. Szablowski i J. Żarnecki, Kościół i klasztor Bernardynów w Krakowie (1938)

BK nr 97. K. Korta, Gimnazjum Św. Anny w Krakowie. Wspomnienia ucznia z lat 1888-1896 ( 1938)

BK nr 98. H. Barycz, Lata szkolne Marka i Jana Sobieskich w Krakowie (1939)

BK nr 99. J. Mehoffer, O naturalizmie i historyzmie Matejki; K. Estreicher, Artystyczna droga Matejki (1939)

BK nr 100. A. Chmiel, Szkice krakowskie (1939-1947)

BK nr 101. M. Romankówna, `Pszczółka krakowska` 1819-1922 (1939)

BK nr 102-103. J. Reiss, Almanach muzyczny Krakowa 1780-1914, t. I-II (1939)

BK nr 104. Kraków pod rządami wroga 1939-1945 (1946)

BK nr lO5. R. Gustaw, Klasztor i kościół Św. Józefa ss. Bernardynek w Krakowie 1646-1946 (1947)

BK nr 106. J. Bieniarzówna, Z dziejów liberalnego i koT13piracyjnego Krakowa (1933-1948) (1958)

BK nr 107. J. Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846-1852 (1951)

BK nr 108. J. Demel, Kasper Zubowski 1797-1873 (1952)

BK nr 109. Krakowskie odrodzenie . Referaty z konferencji naukowej Towarzystwa Milośników Historii i Zabytków Krakowa z września 1953 (1954)

BK nr 110. Kraków Mickiewiczowi (1956)

BK nr 111. Kraków. Studia nad rozwojem miasta (1957)

BK nr 112. J. Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853-1866 (1958)

BK nr 113. Kraków w powstaniu styczniowym (1968)

BK nr 114. J. Kras, Wyższe Kursy dla kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924 (1972)

BK nr 115. K. Pieradzka, Związki Długosza z Krakowem (1975)

BK nr 116. W. M. Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846 (1976)

BK nr 117. J. Wawel-Louis, Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa (1977)

BK nr 118. M. Rożek, Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII w. (1977)

BK nr 119. J. Pasiecznik, Kościół i klasztor Reformatów w Krakowie (1978)

BK nr 120. J. Purchla, Jak powstał nowoczesny Kraków (1979)

BK nr 121. M. Rożek, Katedra wawelska w XVII wieku (1979)

BK nr 122. R. Kotewicz, Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939 (1981)

BK nr 123. A. Żeleńska-Chełkowska, Feliks Radwański, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej (1756-1826) (1982)

BK nr 124. H. Barycz, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich (1984)

BK nr 125. J. Paszenda, Kościół Św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży Jezuitów (1985)

BK nr 126. A. Gruca, Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego (1991)

BK nr 127. J. Mikułowski-Pomorski, Kraków w naszej pamięci (1991)

BK nr 128. R. Żurkowa, Księgarstwo krakowskie w Pierwszej połowie XVII Wieku (1992)

BK nr 129. J. Kracik, Ludzie z przedmieścia historii. Kleparzanie czasów staropolskich (1993)

BK nr 130. A. Kiełbicka, Archiwa krakowskie na tle Polskiej nauki historycznej 1878_1951 (1993)

BK nr 131. L. Rajman, Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich (1993)

BK nr 132. U. Perowska, Studentki uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939 (1994)

BK nr 133. Kościuszce w hołdzie, red. M. Rokosz (1994)

BK nr 134. A. Palarczykowa, Artur Potocki i jego pałac `Pod Baranami` w Krakowie (1995)

BK nr 135. M.D. Kowalski, Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320-1382) (1996)

BK nr 136. Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI-XVII wieku (1997)

BK nr 137. W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996 (1997)

BK nr 138. Z. Górczak, Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego (1991)

BK nr 139. S. Piech, W cieniu kościołów i synagog. Życie religijne międzwojennego Krakowa 1918-1939 (1999)

BK nr .

BK nr 140. U. Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000)

BK nr 141. A. Gerhardt, Rodzina Wodzickich w Krakowie w XVIII i XIX wieku (2001)

BK nr 142. K. Follprecht, Właściciele nieruchomości w Krakowie 1655 roku (2001)

BK nr 143. B. Szornel-0ąbrowska, Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922-1939 (2001) .

BK nr 144. K. Dormus, Kazimiera Bujwidowa (1867-1932). Życie i dzialalność społeczno-oświatowa (2002)

BK nr 145. A. Kiełbicka, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 1850-1950 (2003)

BK nr 146. A. Zwiercian- Witkowska, Działalność prywatnego seminarium nauczycielskiego Żeńskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Franciszka Preisendanza w Krakowie (2004)

BK nr 147. M. Jaglarz, Księgarstwo krakowskie XVI wieku (2004)

BK nr . .

BK nr 148. 1. Brzózka, Dzieje Rodziny Florkiewiczów Herbu Ozdoba z Młoszowej w XIX wieku (2006)

BK nr 149. S. Garlicki, Sklepy Krakowa na początku XX wieku

BK nr 150. J. Wyrozumski, Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta

BK nr 151. H. Markiewicz, Cracoviana sprawy i ludzie

BK nr 152. Bogusław Krasnowolski, Restauracja zespołu Augustiańskiego na Kazimierzu BK nr 153. Jan. M. Małecki, Dzieje Witkowic i Górki Narodowej Dawnych wsi kapituły teatralnej ze studiów nad przedmieściami Krakowa BK nr 154. Łukasz Tomasz Sroka Sprawiedliwi chcą być doskonali. Z dziejów wolnomularstwa w Krakowie od XVIII wieku do współczesności


Kategoria: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW KRAKOWA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt