Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe

Cena: 41.90 » Dodaj do koszyka

id: 74261

Autor: Marian Wolski

Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe

Tytuł: Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe

Podtytuł: Potoccy herbu Pilawa do XVII wieku, studium genealogiczno-własnościowe

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-61033-64-6 9788361033646

Format: B5

Stron: 440 + 12 + 10 map

Oprawa: twarda płócienna tłoczona + obwoluta

Waga: 2

Opis:


     Najdawniejsze dzieje rodziny Potockich nie zostały w dotychczasowej historiografii należycie przedstawione, choć właśnie ten wczesny okres budził i dotąd budzi szczególne zainteresowanie. Wówczas to bowiem rodziła się potęga rodziny, której wpływ w następnych stuleciach na kierunek oraz jakość rozwoju kraju i narodu był ogromny. Reprezentanci wszystkich trzech omówionych na kartach przedstawianej tu książki pokoleń wiernie i z powodzeniem oddawali się służbie wojskowej, która przynosiła im z czasem coraz bardziej wymierne korzyści materialne, cenioną sławę i uznanie, zarówno wśród szlachty, jak i u monarchy. Potoccy to jednak w niemniejszym stopniu typowi homines economici - ludzie znakomicie rozumiejący mechanizmy gospodarcze, odważnie uczestniczący w obrocie kapitału, śmiało inwestujący, zarówno w dobra ziemskie, jak i lokacje miast, czerpiący zyski z handlu, tak własnymi produktami, jak i z przepływu towarów przez ich dobra. Podobnie jak przedstawiciele innych pnących się w hierarchii społecznej rodzin zabiegali o pozyskanie atrakcyjnie położonych, przez to dochodowych, królewszczyzn i w oparciu o nie budowali kompleksy majątkowe. O pragmatyzmie pierwszych pokoleń Potockich świadczyć może także polityka małżeńska rodziny. Owocem powyższego stał się wielki awans społeczny, niosący ze sobą kolejne nadania ziemskie, urzędy i rosnący wpływ na władcę także w sprawach politycznych. Wypracowane w omawianym tu okresie miejsce wśród ścisłej elity Rzeczypospolitej okazało się - już dzięki przedstawicielom kolejnych pokoleń - trwałe.

     Badania Mariana Wolskiego, od lat specjalizującego się w dziejach rycerstwa Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej, historii osadnictwa i genealogii polskich rodzin szlacheckich, przyniosły w wielu punktach wyniki wręcz zaskakujące, a że przy tym zostały interesująco przedstawione, gruntownie udokumentowane, zilustrowane mapami oraz reprodukcjami portretów i dokumentów, opatrzone tablicą genealogiczną i indeksem osobowo-geograficznym - tym więc goręcej warto ich lekturę polecić.SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Wprowadzenie

I. Stan badań nad rodziną Potockich. Piśmiennictwo staropolskie i nowsza literatura

II. Ród Pilawów

III. Krąg rodzinny Jakuba Potockiego. Próba rekonstrukcji

IV. Jakub Potocki - podkomorzy halicki

V. Mikołaj Potocki - starosta kamieniecki

VI. Jan Potocki - wojewoda bracławski

VII. Andrzej Potocki - kasztelan kamieniecki

VIII. Jakub Potocki - wojewoda bracławski

IX. Mikołaj Potocki - starościc kamieniecki

X. Stefan Potocki - wojewoda bracławski

XI. Jan Potocki - podkomorzyc halicki

XII. Andrzej Potocki - chorąży kamieniecki

XIII. Stanisław Potocki - podkomorzyc halicki i jego potomkowie

XIV. Stosunki rodzinne

XV. Sprawy majątkowe i gospodarcze

XVI. Potoccy Gradowie z Potoku i Potoccy ze Święcic

Summary

Źródła i literatura

Wykaz skrótów

Wykaz ilustracji i map

Indeks osób i nazw geograficznych


Kategoria: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt