Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Najstarsza katedra w Poznaniu. Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej

Cena: 58.00 » Dodaj do koszyka

id: 74861

Autor: Aneta Bukowska

Najstarsza katedra w Poznaniu. Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej

Tytuł: Najstarsza katedra w Poznaniu. Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej

Podtytuł: Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom III: Najstarsza katedra w Poznaniu

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-61033-73-8 9788361033738

Format: A4

Stron: 314 + 8 tablic

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Waga: 2

Opis:


   Publikacja dr Anety Bukowskiej to wnikliwa i zakrojona na szeroką skalę analiza bogatej dokumentacji badań przeprowadzonych w okresie powojennym przez Krystynę Józefowiczównę w katedrze poznańskiej ? jednym z najważniejszych obiektów sakralnych w państwie pierwszych Piastów. Autorka nie poprzestała na przedstawieniu archiwalnych opracowań, lecz skonfrontowała je z reliktami dostępnymi w obrębie rezerwatu archeologiczno-architektonicznego pod katedrą gotycką, dokonując krytycznej interpretacji wyników wykopalisk. Wynikiem tej analizy są przełomowe tezy postawione przez Autorkę m.in. w kwestii ostatecznego rozstrzygnięcia zagadnienia chronologii murów budowli wykonanych w technice opus spicatum, a także kompozycji planu i formy przestrzennej najstarszej fazy obiektu.
   Niewątpliwym walorem rozprawy jest zawarty w niej bogaty materiał ilustracyjny, na który w dużej mierze składają się dotąd niepublikowane archiwalne zdjęcia i rysunki wykonane podczas prac wykopaliskowych zespołu Krystyny Józefowiczówny, przechowywane w archiwum IAiE PAN. Udostępnienie tak ważnych materiałów dokumentacyjnych nie tylko znakomicie ilustruje wywody Autorki na temat katedry poznańskiej, ale także pozwala badaczom architektury wczesnopiastowskiej na prowadzenie samodzielnych rozważań na jej temat.
   W polskim piśmiennictwie naukowym opracowania z tej dziedziny badań nie były dotąd licznie reprezentowane. Publikacja Anety Bukowskiej znakomicie wypełnia tę lukę badawczą, a zaprezentowane w niej propozycje nowej rekonstrukcji, rozwarstwienia, datowania i atrybucji katedry poznańskiej są znaczącym osiągnięciem w studiach nad początkiem architektury w Polsce.


================
SPIS TREŚCI
================

Przedmowa

ROZDZIAŁ I - Temat, problemy, metoda
 1. Topografia
 2. Źródła pisane
 3. Restauracja
 4. Wykopaliska w katedrze 1946?1956
 5. Forma. Ujęcie Krystyny Józefowiczówny i nowe propozycje
 6. Czas powstania. Tezy milenijne i ich stopniowe rozbicie 
 7. Krystyna Józefowiczówna i jej metoda
 8. Problem formy i datowania a przyjęte metody
 
ROZDZIAŁ II - Relikty architektury i ich analiza
 1. Korpus nawowy
 2. Wnętrze nawy głównej
 3. Część wschodnia
 4. Część zachodnia
 5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III - Forma budowli w poszczególnych fazach i datowanie
 1. Ślady zabudowy poprzedzającej bazylikę (faza 0) 
 2. Bazylika (faza I)
 3. Bazylika (faza II)
 4. Bazylika (faza III)
 5. Zmiany w wieku XIII (faza IV)
 6. Cechy wątków kamiennych i ich datowanie
 7. Przesłanki archeologiczne do datowania najstarszej bazyliki (faza I)

ROZDZIAŁ IV - Pierwsza katedra. Program bazyliki i jego geneza
 1. Kompozycja i proporcje. Specyfika typu bazyliki i jego geneza
 2. Część wschodnia
 3. Część zachodnia
 4. Pochodzenie form architektonicznych a problemy rekonstrukcji
 5. Odbudowa katedry w połowie wieku XI

ROZDZIAŁ V - inspiracje i datowanie bazyliki oraz kontekst wydarzeń około roku 1000
 1. Początki biskupstwa w Poznaniu. Katedra Jordana czy Ungera?
 2. Klasztor w Memleben a państwo Piastów 
 3. Inspiracje i datowanie

Zakończenie

Wykaz reliktów

Bibliografia
  Źródła niepublikowane
  Źródła publikowane
  Literatura przedmiotu

Indeks osób

Indeks topograficzno?rzeczowy

Spis ilustracji

Summary
  The Oldest Cathedral in Poznań. 
  A Problem of its Form and Origins in the Context of the Architecture of c. 1000


Kategoria: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

 • regulamin
 • o firmie
 • promocje
 • kontakt