Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Krakowskie Komisje Boni Ordinis. Próby reform miejskich w latach 1750-1789 [bk 163]

Cena: 29.90 » Dodaj do koszyka

id: 17653

Autor: Maria Hennel-Bernasikowa

Krakowskie Komisje Boni Ordinis. Próby reform miejskich w latach 1750-1789 [bk 163]

Tytuł: Krakowskie Komisje Boni Ordinis. Próby reform miejskich w latach 1750-1789 [bk 163]

Podtytuł: Biblioteka Krakowska nr 163, Krakowskie komisje boni ordinis. Próby reform miejskich w latach 1750-1789 [163/bk163]

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-89131-93-5

Stron: 363

Oprawa: twarda

Waga: 0.5

Opis:
W serii Biblioteki Krakowskiej dotychczas ukazały się następujące pozycje:

BK 127 do BK 163

oraz

BK nr 126. A. Gruca, Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego (1991)

BK nr 125. J. Paszenda, Kościół Św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży Jezuitów (1985)

BK nr 124. H. Barycz, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich (1984)

BK nr 123. A. Żeleńska-Chełkowska, Feliks Radwański, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej (1756-1826) (1982)

BK nr 122. R. Kotewicz, Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939 (1981)

BK nr 121. M. Rożek, Katedra wawelska w XVII wieku (1979)

BK nr 120. J. Purchla, Jak powstał nowoczesny Kraków (1979)

BK nr 119. J. Pasiecznik, Kościół i klasztor Reformatów w Krakowie (1978)

BK nr 118. M. Rożek, Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII w. (1977)

BK nr 117. J. Wawel-Louis, Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa (1977)

BK nr 116. W. M. Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846 (1976)

BK nr 115. K. Pieradzka, Związki Długosza z Krakowem (1975)

BK nr 114. J. Kras, Wyższe Kursy dla kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924 (1972)

BK nr 113. Kraków w powstaniu styczniowym (1968)

BK nr 112. J. Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853-1866 (1958)

BK nr 111. Kraków. Studia nad rozwojem miasta (1957)

BK nr 110. Kraków Mickiewiczowi (1956)

BK nr 109. Krakowskie odrodzenie . Referaty z konferencji naukowej Towarzystwa Milośników Historii i Zabytków Krakowa z września 1953 (1954)

BK nr 108. J. Demel, Kasper Zubowski 1797-1873 (1952)

BK nr 107. J. Demel, Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846-1852 (1951)

BK nr 106. J. Bieniarzówna, Z dziejów liberalnego i koT13piracyjnego Krakowa (1933-1948) (1958)

BK nr lO5. R. Gustaw, Klasztor i kościół Św. Józefa ss. Bernardynek w Krakowie 1646-1946 (1947)

BK nr 104. Kraków pod rządami wroga 1939-1945 (1946)

BK nr 102-103. J. Reiss, Almanach muzyczny Krakowa 1780-1914, t. I-II (1939)

BK nr 101. M. Romankówna, `Pszczółka krakowska` 1819-1922 (1939)

BK nr 100. A. Chmiel, Szkice krakowskie (1939-1947)

BK nr 99. J. Mehoffer, O naturalizmie i historyzmie Matejki; K. Estreicher, Artystyczna droga Matejki (1939)

BK nr 98. H. Barycz, Lata szkolne Marka i Jana Sobieskich w Krakowie (1939)

BK nr 97. K. Korta, Gimnazjum Św. Anny w Krakowie. Wspomnienia ucznia z lat 1888-1896 ( 1938)

BK nr 96. K. Kantak, J. Szablowski i J. Żarnecki, Kościół i klasztor Bernardynów w Krakowie (1938)

BK nr 9S. M. Niwiński, Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich (1938)

BK nr 94. Studia nad przedmieściami Krakowa (1938)

BK nr 93. A. Bochnak i K. Pieradzka, Czterdziestolecie działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1897-1937 (1937)

BK nr 92. Z. Bocheński, Krakowski cech mieczników (1937)

BK nr t. l-II (1936)

BK nr 90-91. M. Estreicherówna, Życie towarzyskie i obyczajowe Kjakowa w latach 1848-1863.

BK nr 89. M. Sągajłłówna, Aleksander Kotsis (1836-1877) (1936)

BK nr 88. K. Bąkowski, Kraków przed lokacją z roku 1257 (1935)

BK nr 87. K. Pieradzka, Handel Krakowa z Węgrami w XVI wieku (1935)

BK nr 86. J. Muczkowski, Krwawy burmistrz. Kartka z dziejów mieszczaństwa krakowskiego w XVI wieku (1935)

BK nr 85. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Grodzka, część II (1935)

BK nr 84. M. Skorzepianka, Feliks Oraczewski. rektor krakowskiej Szkoły Głównej (1935)

BK nr 83. H. Jasieńska, Dawna kamienica kralcowska.jej układ i wnętrze (1934)

BK nr 82. M. Patkaniowski, Krakowska rada miejska w wiekach średnich (1934)

BK nr 81. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Grodzka. część I (1934)

BK nr 80. H. Barycz, Szkice z dziejów Uniwenytetu Jagiellońskiego (1933)

BK nr 79. K. Rosenbaiger, Dzieje kościoła OO. Franciszkanów w wiekach średnich (1933)

BK nr 78. S. Tomkowicz, Pałac biskupi w Krakowie (1933)

BK nr 77. A. Górny i K. Piwarski, Kraków w czasie drugiego najazdu Szwedów na Polskę (1702-1709) (1932)

BK nr 76. Kraków w XIX w., t. II (1932)

BK nr 75. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Sławkowska, część II (1932)

BK nr 74. J. Dzikówna, Kleparz do 1528 roku (1932)

BK nr 73. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Sławkowska, część I (1932)

BK nr 72. Kraków w XIX w., t. I (1932)

BK nr 71. K. Pieradzka, Garbary, przedmieście Krakowa (1363-1587) (1931)

BK nr 70. Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595, wyd. H. Barycz (1930)

BK nr 69. S. Małachowski-Łempicki, Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822 (1929)

BK nr 68. J. Krasicka, Kraków i ziemia krakowska wobec konfederacji barskiej (1929)

BK nr 67. W. Szumowski, Krakowska szkoła lekarska po reformach Kołłątaja (1929)

BK nr 66. K. Lepszy, Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana 1587 (1929)

BK nr 65. S. Kawecki, Opis miasta Krakowa w obrębie okopów w r. 1836, wyd. A. Chmiel (1927)

BK nr 63-64. S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci (1926)

BK nr 61-62. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Św. Jana. część I-II (1924)

BK nr 59-60. L. Wachholz, Szpitale krakowskie 1220-1920. cz. I-II (1921-1924)

BK nr 57-58. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Floriańska. część II (1920)

BK nr 56. A. Chmiel, Barwa i chorągiew polska (1919)

BK nr 55. J. Lachs, Dawne łaziebnictwo krakowskie (1919)

BK nr 54. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica Floriańska, część I (1917)

BK nr 53. W. Prokesch, Z dziejów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1917)

BK nr 52. W. K. Stattler, Pamiętnik, wyd. M. Szukiewicz (1916)

BK nr 50-51. W. Tokarz, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. I-II (1914)

BK nr 49. T. Gutkowski, Cenzura w Wolnym Mieście Krakowie 1832-1846 (1914)

BK nr 48. W. Namysłowski, Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1845 (1913)

BK nr 47. W. Namysłowski, Poczta Wolnego Miasta Krakowa (1913)

BK nr 46. K. Bąkowski, Kościół N. P. Marii w Krakowie; A. Szyszko-Bohusz, Architektura kościoła N. P. Marii w Krakowie (1913)

BK nr 45. S. Stetkiewicz, Rzeczpospolita Krakowska w dobie powstania listopadowego (1912)

BK nr 44. T. Kupczyński, Kraków w powstaniu kościuszkowskim (1912)

BK nr 43. W. Mączyński, Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie w czasie konfederacji barskiej, wyd. W. Konopczyński (1911)

BK nr 42. K. Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848. część III: od r. 1832 do 1848 (1909)

BK nr 40-41. Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. S. Estreicher (1909)

BK nr 39. L. Sikora, Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krakowie 1655-1657 (1908)

BK nr 38. J. Gollenhofer, Rewolucja krakowska 1848 roku (1908)

BK nr 37. K. Bąkowski, Teatr krakowski 1780-1815 (1907)

BK nr 36. S. Tomkowicz, Wewnętrzne urządzenie zamku krakowskiego ijego losy (1907)

BK nr 35. E. Muller, Żydzi w Krakowie w drugiej połowie stulecia (1906)

BK nr 34. M. Nałęcz, Dobrowolski Kościół i klasztor Św. Agnieszki w Krakowie (1906)

BK nr 33. S. Tomkowicz, Raciborowice(1906)

BK nr 32. E. Kubalski, Z dziejów krakowskiej muzyki (czasy Rzeczypospolitej Krakowskiej) (1906)

BK nr 31. W. Kopff, Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, wyd. S. Estreicher (1906)

BK nr 30. K. Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848. część II: od 1816 do 1831 (1906)

BK nr 29. Z. Hendel i F. Kapera, Kościół Św. Idziego w Krakowie (1905)

BK nr 28. S. Tomkowicz, Galeria portretów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru 00. Franciszkanów w Krakowie (1905)

BK nr 27. K. Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848. cz. I: od r. 1796 do 1815 (1905)

BK nr 26. S. Tomkowicz, Bielany (1904)

BK nr 25. K. Bąkowski, Kościół Św. Krzyża w Krakowie (1904)

BK nr 24. J. Krupski, Szopka krakowska (1904)

BK nr 23. J.Ptaśnik, Obrazki z przeszłości Krakowa. seria II (1903)

BK nr 22. K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie (1903)

BK nr 21. J. Ptaśnik, Obrazki z przeszłości Krakowa. seria I (1902)

BK nr 20. K. Sosnowski, Poezja krakowska z czasów Wolnego Miasta (ze szczególnym uwzględnieniem Edmunda Wasilewskiego) 1815-1846 (1901)

BK nr 19. J. Muczkowski, Kościół Św. Franciszka w Krakowie (1901)

BK nr 18. S. Tomkowicz, Tyniec (1900)

BK nr 17. K. Bąkowski, Kościół akademicki Św. Anny (1900)

BK nr 16. K. Bąkowski, Dzieje Wszechnicy Krakowskiej od r. 1364 do 1400 i Qd r. 1400 do 1900 (1900)

BK nr 15. J. Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XY! wieku (1900)

BK nr 14. A. Karbowiak, Rozproszenie młodzieży szkolnej krakowskiej w rolcu 1594 (1900)

BK nr 13. A. Karbowiak, Obiady profesorów Uniw. Jagiellońskiego w XY! i XY!I wieku (1900)

BK nr 12. T. Krzyżanowski, Wspomnienia mieszczanina krakowskiego z lat 1768-1807, wyd. W. Prokesch (1900)

BK nr 11. W. Łuszczkiewicz, Sukiennice krakowskie. Dzieje gmachu i jego obecnej przebudowy (1899)

BK nr 10. W. Łuszczkiewicz, Wieś Mogiła przy Krakowie. jej klasztor cysterski. kościółek farny i kopiec Wandy (1899)

BK nr 9. A. Stemschuss, Dom Jana Matejki (1898)

BK nr 8. W. Luszczkiewicz, Kościół Św. Katarzyny z klasztorem 00. Augustianów (1898)

BK nr 7. W. Eliasz-Radzikowski, Konik zwierzyniecki (1898)

BK nr 6. K. Bąkowski, Historia Krakowa w zarysie (1898)

BK nr 5. W. Luszczkiewicz, Kościół Bożego Ciała. jego dzieje i zabytki (1898)

BK nr 4. J. Muczkowski, Skałka (1897)

BK nr 3. K. Bąkowski, O wartości zabytków świeckiego budownictwa Krakowa (1897)

BK nr 2. K. Bąkowski, Dom Długosza (1897)

BK nr 1. A. Chmiel, Marcin Oracewicz, mieszczanin krakowski (1897)

Kategoria: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW KRAKOWA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt