Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, tom IV

Cena: 79.00 » Dodaj do koszyka

id: 6371

Autor: red. Krzysztof Pilarczyk

Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, tom IV

Tytuł: Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, tom IV

Podtytuł: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich t. 4, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka. Suplement nr 3 do Studia Judaica

Rok wydania: 2008

ISBN: 978-83-60154-07-6  9788360154076

Stron: 440

Oprawa: miękka

Waga: 0.72

Opis:
Krzysztof Pilarczyk: Wstęp

ABRAHAM JOSZUA HESCHEL - W STULECIE URODZIN

Krzysztof Pilarczyk
Abraham Joszua Heschel

Ks. Waldemar Szczerbiński
Biegunowość jako klucz do rozumienia myśli A.J. Heschela
Polarity as a Key for Understanding of A. J. Heschel?s Thoughts


Jerzy Ochmann
Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii A.J. Heschela
The Need as the Image of Being in A.J. Heschel?s Philosophy


Bernard Vaisbrot
Zbiór poezji jidyszowej Abrahama Jehoszuy Heschela
Poems in Yiddish by Abraham Yehoshua HeschelSTAROŻYTNOŚĆ

Andrzej Mrozek
Deuteronomistyczna tradycja a początki judaizmu
Deuteronomical Tradition and Beginings of Judaism


Wojciech Bejda
Herod jako tyran. Problemy małżeńskie żydowskiego władcy w narracji Mikołaja z Damaszku/Józefa
Herod as a tyrant. Mariage Problems of the Jewish Ruler in Nicolaus of Damascus/Josephus? Narration


Daria Szymańska-Kuta
Religijne aspekty interpretacji alegorycznej Filona Aleksandryjskiego
Religious Aspects of the Allegorical Interpretation of Philo of Alexandria


Paweł Ibek
Świat stworzony jako element pośredni między człowiekiem a Bogiem w filozofii Filona z Aleksandrii
The Created World as Medium Between Man and God in Philosophy of Philo JudaeusŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE

Marzena Zawanowska
Dialektyczna percepcja Pisma u średniowiecznych egzegetów karaimskich i jej hermeneutyczne konsekwencje na przykładzie komentarza Jefeta ben ?Eli do Księgi Rodzaju
Dialectical Perception of Scripture and its Hermeneutic Implications Among Medieval Karaite Exegetes as Refl ected in a 10th Century Commentary on the Book of Genesis by Yefet ben ?Eli


Jürgen Heyde
Komunikacja elit na Rusi Czerwonej w połowie XV wieku
Patterns of Communication Among the Elites in Red Ruthenia in the Middle of the 15th Century


Jarosław Kuczer
Od wypędzenia do przywileju. Czynniki warunkujące egzystencję społeczności żydowskiej księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1741)
From Expultion to Privilege. The Factors Conditioning Existence of Jews Community in Duchy Głogów (Gross-Glogau), in the Epoch of Habsburgs


Andrzej Trzciński
Pińczowskie graffiti synagogalne
Graffiti in the Pińczów SynagogueXIX I XX WIEK (DO 1939 ROKU)

Artur Markowski
`Sojusz biedy i ciemnoty`, czyli rzecz o problemach społecznych robotników żydowskich na Białostocczyźnie na przełomie XIX i XX wieku
The Alliance of Poverty and Obscurity. The Social Problems of Jewish Workers in the Bialystok Region at the Turn of the 19th and 20th Centuries


Jan Główka
Działalność gospodarcza Dawida Chajmana przykładem losów przemysłowca kieleckiego na przełomie XIX i XX wieku
The Economic Activity of David Chajman as Example of Fortune the Entrepreneur from Kielce at the Turn of the XIX and XX Century


Piotr Bartkowiak
Żydowskie fundacje w Grodzisku Wielkopolskim na przykładzie fundacji rodziny Mosse
Jewish Foundations in Grodzisk Wielkopolski on the Example of the Mosse Family Foundation


Konrad Zieliński
Od bojkotu do pogromu. O zajściach antysemickich w Królestwie Polskim jesienią 1918 roku
From the Boycott to the Pogrom. The Anti-Jewish Incidents in the Kingdom of Poland in Autumn of 1918


Grzegorz Zackiewicz
Polscy syndykaliści wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1939
Attitudes of Polish Syndicalists Towards the Jewish Subject in the Years 1918-1939


Agnieszka Oleszak
Mit Sary Szenirer w ortodoksyjnej historiografii. Analiza dyskursu
Myth of Sara Szenirer in Orthodox Historiography. Discourse Analysis


Zbigniew Baran
Rudolf Maria Holzapfel. W kręgu judaizmu i kultury uniwersalnej
Rudolf Maria Holzapfel. Between Judaism and Universal Culture


Aleksandra Lachmayer
Wśród zabytków Nowego Cmentarza w Łodzi. Tradycje sztuki starożytnego Egiptu i Bliskiego Wschodu
Among the Relics of the New Jewish Cemetery in Łódź. References to Ancient Egypt and Orient


Gideon Kouts
Sefardyjczycy, Aszkenazyjczycy, Polacy i Marokańczycy. Stereotypy grupowe w Palestynie XIX wieku
Stereotypes of Sephardim and Ashkenazim in 19th Century Palestine


Artur Patek
Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową
Immigration "B" (aliyah bet) to Palestine Before the Second World War


Sylwia Kuźma-Markowska
Społeczny wymiar kontroli urodzin wśród Żydów w międzywojennym Nowym Jorku i Chicago
The Social Aspects of the Birth Control Among Jews in the Interwar New York City and ChicagoJĘZYK I KULTURA

Marek Piela
Konstrukcja ???? ????? we współczesnej hebrajszczyźnie literackiej
The Compound Past Tense (???? ?????) in Modern Literary Hebrew


Ephraim Riveline
Martin Buber - filozof życia w dialogu oraz jego wpływ na literaturę izraelską. Przypadek Zeldy
La place de la pensée dialogique de Martin Buber dans la littérature israélienne. Le cas de Zelda


Mirosława Bułat
Postać posłańca w wybranych dramatach Pereca Hirszbejna i Sz. An-skiego oraz ich adaptacjach filmowych (wprowadzenie)
The Character of the Messenger in the Selected Dramas by P. Hirschbein and Sh. An-sky and Their Film Adaptations


Małgorzata Domagalska
Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach `Roli`
Depicting Jewish Protagonists in the Anti-Semitic Novels Published in `Rola` Weekly


Marta Janczewska
Śmierć w warszawskim getcie - problem języka. Na przykładzie języka urzędowego warszawskiego getta
Death in the Warsaw Ghetto - a Language Problem. Based on an Example of a German Official language used in the Warsaw Ghetto


Magdalena Ruta
`Przez cień i blask`. Twórczość poetycka Binema Hellera w Polsce Ludowej (1947-1957)
`Through shadow and shine`. The poetry of Binem Heller in the People?s Republic of Poland (1947-1957)

Kategoria: JUDAIKA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt