Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Biuletyn Historii Sztuki 3/2010 (Rok LXXII)

Cena: 38.00 » Produkt na zamówienie

id: 6946

Biuletyn Historii Sztuki 3/2010 (Rok LXXII)

Tytuł: Biuletyn Historii Sztuki 3/2010 (Rok LXXII)

Podtytuł: Biuletyn Historii Sztuki 2010/3, Rok `72, Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Historyków Sztuki (kwartalnik) [3/2010/BHS/2010/3] [2010/BHS]

Rok wydania: 2011

ISBN: 0006-3967   ISSN 00063967

Format: A4

Stron: 164, liczne ilustracje barwne

Oprawa: miękka lakierowana/foliowana, papier kredowy

Waga: 1

Opis:

W Biuletynie Historii Sztuki publikowane s? artyku?y dotycz?ce sztuki polskiej w jej kontek?cie europejskim (od ?redniowiecza po czasy wspó?czesne), a tak?e sztuki obcej. Cz?sto ukazuj? si? numery tematyczne po?wi?cone m.in.: sztuce ?redniowiecznej, nowo?ytnej, sztuce polskiej, sztuce ruskiej i rosyjskiej, ogrodom, etc.
Teksty polskie opatrzone s? obszernymi streszczeniami w j?zyku angielskim. W kwartalniku tym s? równie? publikowane artyku?y autorów zagranicznych w j?zykach kongresowych.
W biuletynie zamieszczane s? te? recenzje z wystaw organizowanych w Polsce oraz za granic?. BHS omawia ponadto wa?niejsze publikacje z dziedziny historii sztuki.

Kategoria: POLSKA AKADEMIA NAUK

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt