• regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt

REKLAMACJE (załącznik I Regulaminu)

I. 1.  Dokładamy wszelkich starań, by w Państwa ręce trafiły książki w nienagannym stanie technicznym.

I. 2.  Niemniej, gdyby stwierdzili Państwo, iż otrzymany egzemplarz jest niezgodny z zamówieniem lub jest niepełnowartościowy i posiada wady techniczne (niezadrukowane kartki, zła kolejność stron, etc.) prosimy o kontakt z nami pod numerem (12) 623-74-90 celem umówienia zwrotu/wymiany pozycji.

I. 3.  Książkę bez zbędnej zwłoki wymienimy na nasz koszt na właściwą/pełnowartościową, a gdyby to nie było możliwe (brak pozycji, wadliwy nakład, itp.) zwrócimy wartość towaru wraz kosztami wysyłki na wskazane krajowe konto bankowe lub w inny najdogodniejszy dla Państwa sposób.

I. 4.  Reklamacje nie powinny dotyczyć książek, gdy powiadomiliśmy o istniejącym defekcie i wyrazili Państwo chęć ich nabycia jako pozycje niepełnowartościowe (defekt).

Powrót do Regulaminu


ZWROTY TOWARU (załącznik II Regulaminu)

II. 1.  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w sklepie internetowym. Prosimy w szczególności o zapoznanie się z Rozdziałem 2: Umowy zawierane na odległość.

II. 2.  Zakupiony to­war podlega zwro­towi, gdy:
          - nie nosi śladów użytkowania, zniszczenia lub ubytku;
          - jego zawartość nie była w żaden sposób kopiowana;
          - jest zwrócony w oryginalnym opakowaniu (gdy takowe istnieje).

II. 3.  Kupujący odsyłając towar winien go należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie. Zdecydowanie sugerujemy przesyłkę rejestrowaną (np. list polecony, paczka pocztowa).
     Dla przykładu: Poczta Polska rejestrując przesyłkę w systemie umożliwia jej śledzenie i datę doręczenia, a w przypadku niedoręczenia w terminie 14 dni przesyłki rejestrowanej, nadawcy przysługuje wszczęcie postępowania reklamacyjnego w urzędzie nadania.

II. 4.  Sprzedający przeleje na polskie konto bankowe wskazane przez Kupującego równowartość towaru niezwłocznie (najdalej w ciągu 14 dni) licząc od daty otrzymania przesyłki z jego zwrotem.

II. 5.  Nie zwracamy kosztów odesłania towaru przez Klienta. Nie przyjmujemy zwrotów towaru odsyłanych za pobraniem pocztowym.

II. 6.  Celem sprawnej realizacji zwrotu prosimy, by skontaktowali się Państwo z nami telefonicznie: (12) 623 74 90 lub mejlowo.

Powrót do Regulaminu