• regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt

Klauzula informacyjna RODO (załącznik do Regulaminu)

   Od 25 maja 2018 r. stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ujednolicające zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym informujemy, że:
  - administratorem Państwa danych osobowych jest PRO SCIENTIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Dywizjonu 303 nr 46/84/B, e-mail administratora danych: ado[małpa]fv.pl;
  - w celu obsługi i realizacji zamówienia dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
  - Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - dane teleadresowe mogą być lub są udostępnione Poczcie Polskiej S.A., ale wyłącznie na potrzeby realizacji dostawy towaru pod wskazany w zamówieniu adres.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Powrót do Regulaminu